Autorka

Nacházíte se na stránce o jedinečném výzkumu v oblasti marihuany.

Jsem studentka magisterského oboru Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum s názvem „Víš co hulíš?“ byl v roce 2015 součástí mé bakalářské práce. Jednalo se o celopopulační, větvený dotazník. Po nebývalém úspěchu a vysokému počtu responsí je výzkum zpět. Oproti 1. edici přibyly otázky týkající se využití marihuany pro léčebné účely. Diplomová práce, která bude zpracována na základě výsledků po ukončení výzkumu, bude porovnávat zjištěné skutečnosti a změny v rozmezí 2 let realizace výzkumu.

Hlavním kritériem pro zúčastnění se výzkumu je, že respondenti musí být uživatelé (pěstitelé) marihuany případně hašiše.

Výzkum bude probíhat od 9. 11. 2016 do 08. 04. 2017 - prodlouženo do 03.03.2018 !!!

Respondentům zaručuji anonymitu a vážím si pravdivě vyplněných informací, které budou použity pouze pro akademické účely.

Aktuálně

Pro 2. edici výzkumného projektu „Víš co hulíš?“ bylo navrženo a zpracováno nové logo.

Dále přivítáme propagaci či finanční příspěvky od společností, případně jednotlivců v jakékoliv výši a jakoukoliv formou. Výzkum byl dosud realizován z vlastních zdrojů. V případě zájmu o podporu pište na info@viscohulis.cz


Pokud se Vám nedaří vyplnit formulář zde ho otevřete v novém okně.

 

Níže si můžete přečíst výsledky bakalářské práce publikované v dubnu 2015.

Anotace bakalářské práce

Bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti preferencí stávajících uživatelů marihuany. Součástí práce je elektronický dotazník s názvem „Víš co hulíš?“, který kladl otázky na nákup, spotřebu a pěstování marihuany s ohledem na rozlišení indoor x outdoor způsobu. Zaměřuje se na historii, rozdíly v pěstování rostliny a nové techniky v této oblasti.

Výsledky práce spolu s hodnocením jsou k dispozici po stisknutí na tlačítko stáhnout.

Při kopírování výsledků dodržujte citační normy a uvedení původního zdroje. Nevydávejte text za svůj. Nepodporujte plagiátorství!


Výzkum probíhal od 6. 11. 2014 do 13. 2. 2015.
Celkový počet úspěšně vyplněných dotazníků:3125.
Počet v průměru zodpovězených otázek: 11.
Průměrná doba vyplňování: 00:02:03

 

Stáhnout

Dokument

Autor

Typ

Velikost

Text bakalářské práce Bc. Veronika Havlíčková 1.16 MB

Posudek vedoucího Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 708 kB

Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Vacek 78 kB

Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 32 kB

Domníváte se, že v práci jsou nepřesnosti případně chyby? Máte nápady či rady pro zlepšení? Neváhejte mne kontaktovat na info@viscohulis.cz© 2015