„Marihuana je věčné téma probírané ve společnosti, v médiích, ve statistikách PČR atd. Máme možnost každoročně nahlédnout do statistik zabývajících se: kriminalitou, prevalencí užívání, škodlivosti na zdraví a dalších témat, které jsou nám předkládány. Existují statistiky o drogových závislostech na alkoholu, stimulačních i jiných návykových látkách. Nikdo se však nikdy nezabýval konkrétní preferencí uživatelů konopí, kterých je v naší společnosti početná řada.

Když pomineme účinky konopí (škodlivé zdraví x léčivé účinky), v zásadě se neví, kolik lidí pravidelně užívajících konopí si jej pěstuje, případně kde, jestli preferuje více hašiš než konopí, zda jej kupuje nebo dostává, jaké jsou náklady na pěstování, čím hnojí, jakou formu pěstování preferuje nebo kolik za nákup marihuany utratí.

Cílem práce není uživatele a jejich počínání hájit ani kriminalizovat. Jde o zachycení fenoménu doby, kterou konopná kultura (a s ní spojené) stoprocentně je.“

 

Mgr. Veronika Havlíčková

 

VZDĚLÁNÍ

 

Období (od - do): 

2015 – dosud

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Obor/specializace: Adiktologie
Forma studia: Magisterské, kombinovaná forma

 

09/ 2015 – 02/2016

            University of Ghent
Sint-Pietersnieuwstraat 33B-9000 Ghent, Belgium

            Faculty of Psychology and Educational Sciences

            Erasmus + programme

 

2012 – 2015

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Obor/specializace: Adiktologie
Forma studia: Bakalářské, kombinovaná forma

2011– 2012 ukončeno

Univerzita Karlova v Praze- Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Obor/specializace: Studium humanitní vzdělanosti 

Forma studia: Bakalářské, prezenční forma

 

2007 – 2011

Škola mezinárodních a veřejných vztahů,

Michelská 12, 140 00 Praha 4
           

Obor/specializace: Diplomatické služby a Public Relations

Studium ukončeno státní maturitní zkouškou z předmětů:
Český jazyk, Anglický jazyk, Public relations, České a mezinárodní právo

 

STÁŽE

4. 5. –  6. 5. 2015

Výkon studijní stáže v  Teraputické komunitě – White Light I., Mukařov 53, 411 45 Úštěk

16. 3. – 20. 3. 2015

Výkon studijní stáže v Terénním programu – Babylon, Darmoděj, o. s., Dukelská 456/13, Jeseník 790 01

9. 3. – 13. 3. 2015

Výkon studijní stáže v Doléčovacím centru – Restart, Nábřežní 539/4, Jeseník 790 01

26. 1. – 30. 1. 2015

Výkon studijní stáže Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociální prevence, MČ Praha 1
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

22. 7. 2013 – 26. 7. 2013

Výkon studijní stáže na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

25. 2. 2013-27. 3. 2013

Výkon studijní stáže v nízkoprahovém programu STAGE 5, organizace Progressive, o. s.
Mahenova 4, Praha 5 150 00

28. 1. 2010 - 3. 2. 2010

Pride and Prejudice - Overcoming stereotypes

Účast v mezinárodním projektu. Symposium na  Sint-Franciscus Instituut, TUINSTRAAT 105, 9090 –Ghent, Belgie

 

© 2015